Index
  Redan som fyraåring började Jan spela flöjt. Hans far Stig Bengtson, soloflöjtist vid Kungliga Hovkapellet, var en stor inspirationskälla.
Jan studerade senare vid musikhögskolan i Göteborg för Prof. Gérhàrd Schaub.
Hans otroliga förmåga att trollbinda sin publik har givit honom flera priser vid internationella solisttävlingar runt om i Europa. Sedan 1989 arbetar Jan som soloflöjtist vid Kungliga Filharmoniska Orkestern, samt

från februari 1997 även som förste soloflöjtist vid Kungliga Hovkapellet i Stockholm.
Han är flitigt anlitad som solist och kammarmusiker i alla tänkbara sammanhang. Den svenske tonsättaren Johan Hammerth har tillägnat Jan en flöjtkonsert som uruppfördes tillsammans med Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm januari 1993. Han spelar även andra typer av  musik och är ofta anlitad som studiomusiker.
(Peter Edberg GrafiskForm-97)
Janslo.gif (44208 bytes)

Tyresö Web-Tjänst & Design